Kapat× Destek

Son yıllarda hayatımıza giren ve aramızda adını ilk kez duyuyormuş gibi olup, tepkiler verenimiz olsada. PR günümüzün kaçınılmaz bir tanıtım aracıdır. PR uzmanları tarafından ilk akla gelen kelime; PR çalışması oluyor.

 

pr çalışması nedirPeki, Nedir bu PR çalışması?

PR çalışması aslında uzun yıllar önce hayatımıza girmiş olan halkla ilişkiler biriminin, İngilizce Public Relations kelimesinin kısaltılmışıdır. PR çalışmasında yapılanlar halkla ilişkiler biriminin yaptığı çalışmalarının bütününü kapsar. Yani bir organizasyon ve hedef kitlesi arasındaki iletişimi kurmak ve güçlendirmek adına yapılan faaliyetlerin bütünüdür. Organizasyondan kast edilen, bir kişi dahi olabilir. Özellikle bir itibar oluşturmak, tanınmak istenilen şekil ve düşünce kalıplarıyla algı oluşturmak, PR çalışması denince karşılığı olan tanım cümlesidir. Bir kişi, kurum, meslek grubu ya da markanın olumlu bir imaja sahip olması için, hedef kitle ile arasında bir düşünce-davranış biçimi oluşturabilmek için PR çalışması olmazsa olmaz bir çalışmadır.

PR çalışması nasıl yapılır?

PR çalışması, medya danışmanları tarafından yönetilen bir süreçtir. Önemli olan çalışma yapılacak olan kişi, kurum, marka ya da grubun hedef kitlesi ile arasında iletişimi hangi kavramlar etrafında oluşturulması gerektiğinin saptanmasıdır. Her şeyden önce ilk adımda oluşturulmak istenen algı üzerinde karar verilir. PR çalışması adeta çalışmanın yapılacağı kurum, kişi veya grubun kimliğini belirler. Düşünce ve davranış sistemini etkilemek üzere yapılan bir çalışma olduğu için en etkili algının ne olduğunun saptanması hayati önem taşır. Algı üzerinde karar verildikten sonra oluşturulacak kimlik üzerinde çalışmalar yapılmaya başlanır. Bu kimlik hedef kitlenin zihninde yer edecek ve ilintileme yoluyla hedef kitleye verilmek istenen mesajlar verilecektir. Bunun için kullanılan yöntemlerde dergi, gazete, televizyon, internet alanlarında yer almak, reklam çalışmaları yapmak, algı yönetimi sağlamak gibi adımlar başta gelir. PR çalışması, medya danışmanlığı veren kuruluşlar tarafından hedef kitle üzerinde etkili bir şekilde markalaşmayı hedefler.

PR çalışması, markalaşmak isteyen, güvenilir olmayı daha fazla ürün ya da hizmet satmaktan daha üstün gören kişi ya da kurumlar için çok önemlidir. Doğru yapılan PR çalışması sonrasında ürün ya da hizmet markalaşarak, bilinirliği ve güvenilirliği oluşan/artan bir hale dönüşür. Bir ürün ya da hizmeti kaliteli yapmak, marka haline getirmek kadar önemli olan nokta, geniş kitlelere ulaşmaktır. Dünyanın en muazzam kalitede ürününü üretiyor olsanız bile bundan haberi olmayan bir dünyada markalaşma şansınız yoktur. PR çalışmaları, ilk olarak bir kimlik doğurur, hedef kitle üzerinde istenilen algıyı oluşturur, güven sağlar ve devam ettirir, sonunda da markalaştırır. PR çalışması yani halkla ilişkiler çalışması büyüyerek markalaşmak isteyen her marka, kişi ya da kurumun vazgeçilmez ilk başvurması gereken birimdir. 

KURUMSAL PR ÇALIŞMASI
PR çalışmaları ile markalaştırılan bir kurum, kişi ya da grubun kimliği kurumsal PR çalışması sayesinde oluşturulur.

Kurumsal PR çalışması markanızın görünen yüzünü oluşturur. Bu görünen yüz kartvizitlerden tutun da antetli kağıtlara, zarflara kadar kendini gösterir. Kurumsal kimlik oluşturulurken her şeyden önce kurumun kimliği niteliğinde olan en önemli şey belirlenir; logo. Etkili bir logonuz yoksa ilk olarak bu oluşturulur veya mevcut logonun çalışmaları yapılır. Kurumsal PR çalışması yapılırken logonun kullanım alanları, kullanım kuralları büyük önem arz etmektedir. Marka logosunun kullanılacağı alanlardan antetli kağıt, kartvizit, dosya, fatura vb gibi alanlar özenli bir şekilde belirlenir. Kurumsal PR çalışması gerek şirket içi gerek şirket dışı faaliyetlerde, marka logosunun kimlik haline dönüşmesini sağlamayı amaçlar. Kurumsal PR çalışması oluşturulurken ciddi bir ekip çalışması sağlanmalıdır. PR çalışması yapacak danışman, metin yazarı, tasarımcı, Kurumsal PR çalışması yapılırken ekip içerisinde olması gereken mutlak kişilerdir.

Kurumsal PR çalışması markalaşmış şirketlerin, kişilerin ya da kurumların markalarını logolarıyla özdeşleştirip akılda kalıcı hale getirmeyi hedefler. Logo üzerinde yapılan çalışmalarla oluşturulmuş marka kimlikleştirilmeye çalışılır. Bu çalışmayı yaptırmayı isteyen kurum, kişi yada grupların beklentilerinin dikkatli bir şekilde anlaşılması, bu beklentilere uygun bir strateji belirlenmesi gerekir. Şirket içi ve dışı kimliğin oluşturulması için olmazsa olmaz bir çalışma olan kurumsal PR çalışması doğru medya danışmanları tarafından yapıldığında en az PR çalışması kadar büyük dönüşümler sağlar. Kurumsal davranış, kurumun ne yaptığını ne olduğunu anlatan en önemli unsurlar; logo, slogan, renk gibi detaylar, kurumsal PR çalışmalarının sonucu olarak etkili bir şekilde oluşturulur. Kurumsal kültür ve stratejileri göz önünde bulundurularak yapılan PR çalışması her zaman etkili sonuçlar alınmasına katkı sağlar.

Çoğu firma, sloganlarıyla kimlikleşmiş, birçok marka da logolarıyla kimlikleşmiştir. Logosunu, rengini, yazım fontunu, sloganını gördüğünüz anda markayı hatırlamanızın sebebi de budur. Doğru uygulanan kurumsal PR çalışması ürünü olan bu detaylar sayesinde, hem kurum içinde hem de kurum dışında kimlik oluşturulur. Bu çalışmanın doğru medya danışmanları tarafından hayata geçirilmesi, planlanması, kurum ya da kişilerin doğru şekilde dinlenerek beklentilerin belirlenmesi ve bu beklentilere yönelik oluşturulan yol planının, beklenen sonuçların marka yöneticilerine bildirilmesi çok önemlidir. Kurumsal PR çalışması tam anlamıyla iyi dinleme, anlama, adım belirleme ve zeki sonuçlar alma odaklı bir ekibin başarı sağlayacağı bir çalışmadır. Kimlik oluşturulması adına PR çalışmaları içinde yer alması gereken hayati bir çalışmadır.  PR çalışması SEO içinde etkili bir silahtır.